เครื่องตั้งระดับเลเซอร์ใช้งานอย่างไร

laser eurox       

เครื่องตั้งระดับเลเซอร์ (นิยาม) ในงานสำรวจ และงานก่อสร้างในปัจจุบัน เครื่องตั้งระดับเลเซอร์นั้นมีความจำเป็นอย่างมากในการวัดตั้งระยะ และการกำหนดแนวระดับโครงสร้างอาคาร เนื่องจากเครื่องตั้งระดับเลเซอร์มีความแม่นยำ ความถูกต้อง และความสะดวกรวดเร็วกว่า การวัดระดับน้ำโดยใช้ไม้วัดระดับ และการดึงลูกดิ่ง ดังนั้นเครื่องตั้งระดับเลเซอร์จึงเป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมการใช้งาน เกี่ยวกับงานโครงสร้างมากที่สุดในเวลานี้.......

เครื่องตั้งระดับเลเซอร์ คืออะไร เครื่องตั้งระดับเลเซอร์ คือเครื่องตั้งระดับน้ำอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้การยิงลำแสงเลเซอร์ออกมาในแนวตั่งฉาก และทางแนวนอน โดยแสงในแนวตั่งฉากจะทำมุม 90 องศา และมีความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ ± 1 มิลลิเมตร ในระยะ 7 เมตร ตามมาตรฐานของเครื่องตั้งระดับเลเซอร์ และแสงทางแนวนอนจะทำมุมอยู่ที่ 360 องศา และในปัจจุบัน เครื่องตั้งระดับเลเซอร์นั้นยังสามารถ ปรับองศาในการตั้งระดับให้อยู่ที่ องศาต่างๆตามที่เราต้องการได้ ซึ่งจะคลอบคลุมไปทั้งการวัดมุมในการทำบันได และใช้งานทางด้านอื่นๆ อีกด้วย......

วิธีการใช้งาน

1.ใส่แบตเตอรี่ ขนาด AA จำนวน 3 ก้อน หรือ เสียบอะแดปเตอร์เข้ากับ เต้ารับไฟ 220V.

ถ่านใส่เครื่องครั้งระดับเลเซอร์ euroxAdapter  เครื่องตั้งระดับ laser Eurox      

 

 

2.ปรับหมุนสวิทช์ เปิด หรือปิด การทำงานเครื่องตั้งระดับเลเซอร์ บริเวณด้านข้าง 11

    2.1 หมุนขวาเพื่อเปิดเครื่องใช้งาน

    2.2 หมุนซ้ายเพื่อปิดการทำงานเครื่อง

 

3.ฟังก์ชันการใช้งานเครื่องตั้งระดับเลเซอร์

    3.1 ปุ่ม V คือระบบการทำงานแสงเลเซอร์นแนวดิ่ง *กดครึ่งที่1 เส้นออกแนวดิ่ง 1เส้น *กดครึ่งที่2 เส้นออกแนวดิ่ง 2เส้น *กดครึ่งที่3 เส้นออกแนวดิ่ง 4เส้น *กดครึ่งที่4 เส้นออกแนวดิ่ง 0 เส้น (กลับสู่จุดเริ่มต้น)

   3.2 ปุ่ม H คือระบบการทำงานแสงเลเซอร์ ในแนวราบ *กดครึ่งที่1 เส้นออกแนวราบ 1เส้น *กดครึ่งที่2 เส้นออกแนวราบ 0เส้น (กลับสู่จุดเริ่มต้น)

   3.3 ปุ่ม OUTDOOR คือระบบการทำงานภายใน หรือภายนอกอาคาร *กดครึ่งที่1 เส้นลำแสงเลเซอร์จะปกติ (โหมดภายในอาคาร) *กดครึ่งที่2 เส้นลำแสงเลเซอร์จะเข้มกว่าปกติ (โหมดภายนอกอาคาร)

  3.4 หากเครื่องตั้งอยู่ในระดับที่มีความเอียงเกิน 3องศา เครื่องจะทำการแสดงเสียงสัญญาณเตือนอัตโนมัติ และเมื่อหมุนปรับ ให้อยู่ในระดับแนวราบ Operation panel ที่แสดงไฟสีเขียว จะหยุดกระพริบพร้อมลำแสงเลเซอร์กลับสู่การทำงานปกติ